Workshops

LEGO® SERIOUS PLAY® helpt je met elkaar antwoorden te vinden op kleine en grote vragen, hoe serieus of lastig ze ook zijn. Bouwen aan betekenis maakt gebruik van de LEGO® SERIOUS PLAY®-methodiek. Je zet je hoofd én je handen aan het werk om nieuwe inzichten op te doen. De aanpak is laagdrempelig, uitdagend en constructief. Iedereen bouwt mee, iedereen doet zijn of haar verhaal en naar iedereen wordt geluisterd. De opbrengst van een workshop is altijd doeltreffend en verrassend, en geeft – individueel en/of als groep – inspiratie voor een volgende stap.

Kaj ten Voorde heeft als facilitator de vaardigheid om te zorgen voor een open en ontspannen atmosfeer, waarin deelnemers zich uitgenodigd weten hun stem te laten horen en ze geïnspireerd worden tot nieuwe ideeën. Het serieus spelenderwijs bezig zijn, is een uitstekende voedingsbodem voor visievorming, identiteitsontwikkeling, teamversterking en geloofsopbouw.