Veelgestelde vragen

Is dit hetzelfde als "De Bijbel in 1001 blokjes", "Het Kerstverhaal in LEGO®" of "The Brick Testament"?

Nee, het is niet hetzelfde. Het werk van Brendan Powell Smith draait om het maken van een soort ‘stripverhalen’ van de Bijbel en Bijbelse verhalen door middel van LEGO®. Alhoewel Bouwen aan betekenis ook LEGO® als visueel middel gebruikt, is het doel anders. Dat wat uitgebeeld wordt, is de wijze waarop de Bijbel en het geloof persoonlijk toegepast worden. Er worden geen Bijbelverhalen ‘nagebouwd’. De LEGO-modellen kunnen er dan ook abstract uitzien, juist omdat er niet-tastbare (geloofs)onderwerpen zoals overtuigingen, gedachten en gevoelens mee worden uitgebeeld.

Kan er ook een thema in plaats van een Bijbeltekst worden gebruikt?

De LEGO® SERIOUS PLAY®-methode kan zeker ook prima gebruikt worden om een thema te behandelen. Zo bleek het tijdens het afstudeeronderzoek goed mogelijk met deze werkvorm uiting te geven aan de vraag “wat betekent vriendschap voor jou?”. In Creative Explorations van David Gauntlett kun je lezen hoe deze socioloog mensen liet nadenken over hun identiteit en dat liet uitbeelden in een LEGO-model. Ook dat is dus mogelijk. Het mooie is, dat wanneer je de methode gebruikt met een Bijbeltekst, het je niet alleen verrassende nieuwe inzichten kan opleveren over jezelf en elkaar, maar ook over de Bijbeltekst. Het leuke en spannende is dat er niet alleen interactie is tussen jouzelf en je LEGO-model, maar ook met de Bijbel. Een Bijbeltekst kan ineens meer gaan leven als je met een LEGO-metafoor gaat uitbeelden wat je erin aanspreekt, wat je opvalt en/of uitdaagt.

Wat is de maximale groepsgrootte?

LEGO® SERIOUS PLAY® wordt binnen de meest uiteenlopende groepsgroottes toegepast. In de setting van Bijbelgesprekskringen heb ik dit toegepast in groepen variërend van 4 tot en met 12 mensen. Een praktische beperking kan het aantal mensen zijn dat aan een tafel kan plaatsnemen. De ervaring is ook dat de bijeenkomsten intensiever worden naarmate de groep groter wordt. Iedereen vertelt zijn of haar verhaal nadat er gebouwd is, en alle anderen luisteren daarnaar. Het maakt voor de deelnemers qua inspanning uit of er naar 6 of naar 10 verhalen moet worden geluisterd. Ook wordt de tijd korter die per deelnemer beschikbaar is om zijn/haar verhaal te doen. De optimale groepsgrootte ligt ergens tussen de 6 tot en met 8 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Waar kan ik meer achtergronden uit de literatuur lezen?

Mocht je meer willen lezen over de achtergronden van LEGO® SERIOUS PLAY® en het belang van spel, kijk dan naar alle bronverwijzingen in de literatuur.

Wordt deze website gesponsord door LEGO?

Nee, deze website wordt niet gesponsord door de LEGO-Groep. Zie ook de disclaimer onderaan de pagina.

Ik heb niet zoveel LEGO® tot mijn beschikking; is dat een belemmering?

Het is zeker mogelijk de werkvorm uit te voeren met een kleine(re) hoeveelheid beschikbare LEGO®. Je zou eens kunnen lezen wat David Gauntlett schrijft op de vraag hoe klein de LEGO-set kan zijn voor LEGO® SERIOUS PLAY®. Het is aan te raden voor voldoende hoeveelheid en variatie te zorgen, zodat iedereen genoeg tot zijn/haar beschikking heeft om zich door te laten inspireren en datgene uit te beelden wat naar boven komt. De meeste mensen kunnen niet uit de voeten met alleen blokjes.

Werkt deze methode alleen met LEGO?

Nee, het is goed denkbaar deze werkvorm uit te voeren met ander materiaal. Je zou bijvoorbeeld ook ander driedimensionaal materiaal kunnen gebruiken. Dat kan constructiespeelgoed zijn, zoals knex, maar in feite is elk materiaal geschikt zoláng deelnemers zich er maar mee kunnen uiten in metaforen. Het gebruik van LEGO® biedt wel een aantal voordelen. In de praktijk blijkt iedereen ermee te kunnen werken, jong en oud. Zelfs mensen die nog nooit LEGO® hebben aangeraakt, kunnen ermee uit de voeten. Zonder al te veel moeite bouw je iets unieks, door een aantal LEGO-onderdelen te combineren. Doordat LEGO® bestaat uit zowel blokjes als “concretere” onderdelen als poppetjes, bomen en boten is er voldoende inspiratie voor wie op zoek is naar een geschikte metafoor. De een bouwt deze liever op met blokjes, terwijl de ander zich aangesproken voelt door andere LEGO-onderdelen.

Kan ik ook Playmobil gebruiken?

Playmobil zou gebruikt kunnen worden; zie ook wat ik geschreven heb over het gebruik van andere soorten materiaal. Bij veel mensen roept het de associatie op met een methode die gebruikt wordt binnen de (contextuele) therapie, waarbij Playmobil wordt ingezet om mensen uit te laten beelden wat de relatie van henzelf is tot anderen. Die associatie is deels terecht omdat ook bij Bouwen aan betekenis het zelfbeeld en de verhouding tot anderen vaak terugkomt. Soms doen deelnemers ook nieuwe inzichten over zichzelf en hun relatie tot de omgeving op. In feite fungeert de Playmobil ook als metafoor, net zoals bij de LEGO® SERIOUS PLAY®-methodiek. Er zijn echter ook belangrijke verschillen. Een daarvan is het proces van bouwen, dat bij LEGO® SERIOUS PLAY® een essentiële plaats inneemt. Ook is deze methode veel breder toepasbaar dan (alleen) in een therapeutische setting en is het per definitie een werkvorm die je als groep uitvoert.

Kan ik ook Best-Lock, Mega Blocks, en dergelijke gebruiken?

Er zijn tegenwoordig veel alternatieve, op LEGO® lijkende materialen beschikbaar. Qua mogelijkheden doen die niet onder voor LEGO® bij deze methode. Wel blijken de alternatieven vaak minder robuust te zijn. Zeker als de LEGO® moet worden gebruikt op verschillende bijeenkomsten en door meerdere deelnemers, wordt de stevigheid en de kwaliteit van het materiaal op de proef gesteld.