Bouwen aan betekenis-training voor geestelijk verzorgers

Ben je geestelijk verzorger en wil je de Bouwen aan betekenis-methodiek gebruiken in groepsgesprekken of in een één-op-één setting? In de eendaagse training voor geestelijk verzorgers leer je alles over de voorbereiding en de begeleiding, krijg je de nodige achtergrondinformatie, ontdek je diverse toepassingen, doe je direct ervaring op en ontvang je feedback. Het doel van de training is dat geestelijk verzorgers díé kennis, vaardigheden en ervaring opdoen die hen in staat stelt de Bouwen aan betekenis-methode toe te passen in groepsgesprekken met deelnemers of in een één-op-één setting.

Leerdoelen

  • Kennismaken met de basisprincipes, filosofie en spelregels van methode. Hier wordt ook aandacht besteed aan de LEGO®© SERIOUS PLAY©-methodiek waar Bouwen aan betekenis gebruik van maakt.
  • Aan den lijve ervaren wat de methode met mensen doet en wat deze hen kan opleveren, doordat ze tijdens de training zelf wordt toegepast.
  • Ontdekken welke uiteenlopende toepassingen mogelijk zijn, op het gebied van geloof, Bijbel, zingeving, persoonlijke groei en pastorale vragen.
  • Leren welke stappen nodig zijn voor het opzetten van een eigen groepsgesprek met de Bouwen aan betekenis-methode, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
  • Een eerste ervaring opdoen met het begeleiden van een groepsgesprek met deze methode, door middel van oefening en het ontvangen van feedback.
  • Begrijpen wat het nut is van verschillende LEGO-materialen en in staat zijn zelf materiaal te selecteren en toe te passen.

Handboek en andere materialen

Cursisten ontvangen tijdens de training het handboek. Dit handboek bevat uitleg van de methode en de spelregels, een stappenplan voor het maken van eigen workshops (groepsgesprekken) en praktijkvoorbeelden. Ook ontvangt elke cursist een LEGO® SERIOUS PLAY®-starter kit. Deze kit wordt gebruikt tijdens de de training en mag mee naar huis genomen worden.

Naast het handboek en de starter kit ontvangen cursisten:

  • Een e-mail met persoonlijke feedback na afloop van de training.
  • Een certificaat als bewijs van het hebben gevolgd van deze training.