Bouwen aan de betekenis van vriendschap

Bij deze bijeenkomst start je weer met een oefening. Deze bijeenkomst staat in het teken van vriendschap. Met twee op elkaar aansluitende opdrachten ontdek je met elkaar wat vriendschap betekent. Je hoort ieders persoonlijk verhaal en deelt met elkaar welke nieuwe inzichten de Bijbeltekst geeft. Voordat je aan de opdrachten begint, voer je weer eerst een introductieoefening uit. Is de groep nog onbekend met LEGO® SERIOUS PLAY®? Doe dan eerst samen de oefeningen voordat je een ander thema beetpakt.

De volgende introductieoefening helpt iedereen weer te denken in metaforen, en te zien hoe je met LEGO® iets niet-tastbaars tastbaar kunt maken.

Maak een willekeurig LEGO-bouwsel. Het hoeft nergens op te lijken, maar moet er vooral een opeenstapeling van verschillende LEGO-onderdelen zijn. Vertel dat je een metafoor gebouwd hebt met LEGO®. Verdeel de aanwezigen in 2 of 3 groepen. Geef ze een papiertje met de volgende opdracht, en laat ze dit in stilte lezen.

Papier groep 1: (Lees dit in stilte) Het LEGO-model dat voor jullie staat, is een mooie metafoor voor “enorm blij zijn”. Neem 5 minuten om samen te bedenken (zonder dat de anderen het horen) hoe je dit aan de andere groep(en) gaat uitleggen (gebruik dus je fantasie :-).

Papier groep 2: Hetzelfde als hierboven, maar dan met “enorm chagrijnig zijn”.

Papier groep 3: Hetzelfde als hierboven, maar dan met “enorm uitzinnig zijn”.

Laat de groepen aan elkaar uitleggen waar het LEGO-model een metafoor voor is. Dat het tegengestelde verhalen oplevert, zorgt voor hilariteit en laat gelijk zien dat het gaat om het verhaal achter het LEGO-bouwsel.

Voorbeeld LEGO-bouwsel bij introductieoefening.

Geef de deelnemers de opdracht een metafoor te bouwen voor wat vriendschap voor hen persoonlijk betekent. Dit is in eerste instantie geen makkelijke opdracht, maar in de praktijk kan iedereen ermee uit de voeten. Belangrijk is te benadrukken niet te lang na te denken over wat te bouwen, maar aan de slag te gaan met de eerste gedachte die te binnen schiet.

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

(NBV-vertaling)

Het verhaal van Renske: ‘Ik had eerst mijn vrienden om mij heen gezet en in die tekst stond onder meer “als je je leven over hebt voor je vrienden …” Toen dacht ik: waarom sta ik zelf in het midden? Dat was voor mij best wel een eyeopener.[…] Ik heb gewoon een grote vriendenkring , het voelt bijna als managen. Door die tekst wist ik: maar daar gaat het eigenlijk niet om.’

Lees de Bijbeltekst uit Johannes voor en vraag de deelnemers na te denken over wat hen raakt in de Bijbeltekst. Lees de tekst nu nog een keer voor en geef de deelnemers de opdracht het LEGO-model dat ze zonet gebouwd hebben over vriendschap aan te passen. Ze mogen dat naar eigen inzicht doen door iets toe te voegen of te veranderen. Het gaat erom dat ze de Bijbeltekst – en hoe deze hen raakt – een plaats geven in het eigen LEGO-model over vriendschap.