Over het afstudeeronderzoek

Via een van mijn voormalige docenten op de Christelijke Hogeschool Ede, dr. Robert Doornenbal, kwam ik in contact met de creatieve, metaforische methode die socioloog David Gauntlett had opgezet en toegepast in zijn onderzoek. Gauntlett ondervond dat juist bij niet-tastbare onderwerpen, je meer te weten komt over mensen – en mensen over zichzelf – als je hen iets laat maken met hun handen en je hen gebruik laat maken van metaforen. Betekenisgeving neemt toe door de combinatie van denken én maken. LEGO® is daarbij toegankelijk – iedereen kan ermee werken – en prikkelt de verbeeldingskracht en het vermogen vrij te denken. Onder meer daarom maakte Gauntlett gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY®.

Ik was heel benieuwd of Gauntletts benadering en LEGO® SERIOUS PLAY® ook van toegevoegde waarde zouden zijn voor Bijbelgesprekskringen. Zou het deelnemers kunnen helpen de Bijbel (nog meer) wezenlijk te verbinden aan hun dagelijks leven als christen? Ik besloot er mijn afstudeeronderzoek als theoloog aan te wijden.

Na een tijd van theoretisch onderzoek en verdere voorbereidingen, begon ik met het houden van proefsessies in mijn eigen kerk. De periode daarna was ik welkom in twee Bijbelgesprekskringen van de Sint Janskerk in Gouda. Met elke groep heb ik drie avonden doorgebracht, daarnaast interviewde ik acht mensen nog eens persoonlijk. Het laatste deel van mijn onderzoek bestond uit het samenbrengen van al mijn bevindingen in een heldere conclusie en aanbevelingen; Gauntletts benadering en LEGO® SERIOUS PLAY® hadden – met enkele aanpassingen van mijn kant – bewezen van substantiële waarde te zijn voor Bijbelgesprekskringen.

Alle participanten in mijn onderzoek – sommigen meer dan anderen – concludeerden dat zowel het bouwen met LEGO® als het delen en bespreken van hetgeen was gebouwd, meer voor hen betekend had dan wanneer ze alleen over een thema of tekst uit de Bijbel zouden hebben gesproken. Ze voelden zich op meer dan één manier aangesproken; het hele proces had invloed gehad op hun kennis, op hun gevoel en ook op hun gedrag in het leven van alledag. En – een heel belangrijk aspect voor iedereen die meedeed: “everybody gets to play”. Hoe vaak gebeurt het niet, bijvoorbeeld, dat slechts een aantal mensen van zich laat horen in een gesprekskring? De een is welbespraakt, maar de ander meer verlegen … Met deze benadering moet iedereen binnen de groep bouwen én delen. Dit brengt met zich mee dat sommigen zich wat meer zullen openstellen en anderen zich juist wat meer naar de achtergrond gaan begeven, wat al een leerproces in zichzelf is.

Al met al was het – en is het nog steeds – indrukwekkend voor mij om LEGO® SERIOUS PLAY® binnen Bijbelgesprekskringen te gebruiken. Ik ben dan ook niet zomaar met Bouwen aan betekenis gestart. Of je nu werkt met tieners of volwassenen, iedereen heeft een positief gevoel bij LEGO® en is bereid om het te proberen, met soms heel verrassende resultaten.

Lees het verslag

Voor meer informatie kun je mijn onderzoeksverslag lezen.

Download het verslag (PDF)

Daarnaast kun je lezen over de LEGO® SERIOUS PLAY®-methodiek en kun je de volgende Engelstalige artikelen raadplegen die ik over mijn onderzoek heb gepubliceerd op Serious Play Pro.

“The Construction of Meaning – Reflection on the use of LEGO® SERIOUS PLAY® in Bible study groups”, http://seriousplaypro.com/2015/04/02/the-construction-of-meaning-reflection-on-the-use-of-LEGO-serious-play-in-bible-study-groups/

“Case Study of Using LEGO® SERIOUS PLAY® at Bible Study Groups”, http://seriousplaypro.com/2015/04/01/case-study-of-using-LEGO-serious-play-at-bible-study-groups/